Sản xuất điện ở Sóc Trăng

Các công ty Sản xuất điện mới ở Sóc Trăng

Thửa đất số 353, tờ bản đồ số 7, khóm Biển Trên, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu

Số 574 Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng

437/39/24 Quốc Lộ 1, Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng

Số 266 Phú Lợi, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng

Số 255 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng

Khóm Biển Trên A, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu

Số 41 Đường số 4, KDC 586 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng

Số 22 Bùi Thị Xuân, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng

Tìm kiếm công ty