Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác ở Bắc Kạn

Các công ty Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác mới ở Bắc Kạn

Số 469, Tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn

Thôn Nà Tải, Xã Rã Bản, Huyện Chợ Đồn

Nà Dăm, Xã Xuân Dương, Huyện Na Rì

Khu công nghiêp Thanh Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới

Thôn Làng Sen, Xã ĐôngViên, Huyện Chợ Đồn

Khu Chợ 2, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn

Thôn Nà Viền, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể

Thôn Bản Cuôn I, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn

Thôn Nà Khe, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn

Thôn Lũng Vạng, Xã Côn Minh, Huyện Na Rì

Tổ 7, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn

Thôn Quan Nưa, Xã Dương Quang, Thành phố Bắc Kạn

Khu công nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới

Thôn Thôm Lạnh, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể

Khuổi Nhầu, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới

Khu công nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Mới

Thôn Bản Nhì, Xã Bằng Lãng, Huyện Chợ Đồn

Tìm kiếm công ty