Hình của Trần Bích Diệp

Trần Bích Diệp

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Global Nexus

Địa chỉ công ty: Số 170 phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Sửa thông tin