Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Nguyên Khang 68

Mã số thuế:
Địa chỉ công ty: SN 41 Đình Hương, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Ngày hoạt động: 2019-04-25
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Nguyên Khang 68

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Nguyên Khang 68
Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Nguyên Khang 68, tên quốc tế Nguyen Khang 68 Pawn Service Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Nguyên Khang 68, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động cấp tín dụng khác. Giám đốc: (Ông) Lê Đình Thái . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: SN 41 Đình Hương, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.