Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Quang Plastic

Mã số thuế:
Địa chỉ công ty: Sô 425 Mạc Đĩnh Chi, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam
Ngày hoạt động: 2019-10-04
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Quang Plastic

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Quang Plastic
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Quang Plastic, tên quốc tế Nhat Quang Plastic Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Quang Plastic, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm từ plastic. Giám đốc: (Bà) Trần Thị Thu Trang . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Sô 425 Mạc Đĩnh Chi, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam.