Công Ty TNHH Một Thành Viên Biochem Neutrino

Mã số thuế:
Địa chỉ công ty: LK 26-19, đường số 8, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam
Điện thoại:
Ngày hoạt động: 2019-10-09
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Biochem Neutrino

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Biochem Neutrino
Công Ty TNHH Một Thành Viên Biochem Neutrino, tên quốc tế Biochem Neutrino Co., Ltd và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Biochem Neutrino, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hồ Văn Thảo . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: LK 26-19, đường số 8, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam. Điện thoại: