Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Rắn Phát Điện Vi Anh

Mã số thuế:
Địa chỉ công ty: Khu Cảng Chân Dê, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình, Việt Nam
Điện thoại:
Ngày hoạt động: 2019-01-28
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Rắn Phát Điện Vi Anh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Rắn Phát Điện Vi Anh
Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Rắn Phát Điện Vi Anh, tên quốc tế Xu Ly Chat Thai Ran Phat Vi Anh Electrical Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Xử Lý Chất Thải Rắn Phát Điện Vi Anh, đang hoạt động trong lĩnh vực Thu gom rác thải độc hại. Với vốn điều lệ 70.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Quốc Tuấn , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Khu Cảng Chân Dê, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh doanh

  • Thu gom rác thải độc hại
  • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu