Công Ty TNHH TM Thiết Bị Điện Thiên Long

Mã số thuế:
Địa chỉ công ty: 214/100 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày hoạt động: 2019-05-30
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH TM Thiết Bị Điện Thiên Long

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH TM Thiết Bị Điện Thiên Long
Công Ty TNHH TM Thiết Bị Điện Thiên Long có tên giao dịch TM THIEN LONG ELECTRICAL CO., LTD, tên quốc tế TM Thien Long Electrical Equipment Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH TM Thiết Bị Điện Thiên Long, đang hoạt động trong lĩnh vực Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.800.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đỗ Quận . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 214/100 Hàn Hải Nguyên, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.