Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Phụng Hoàng

Mã số thuế:
Địa chỉ công ty: 1076/6 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày hoạt động: 2019-03-08
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Phụng Hoàng

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Phụng Hoàng
Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Phụng Hoàng, tên quốc tế Phung Hoang Electric Game Service Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Phụng Hoàng, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Ông) Bùi Minh Thật . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 1076/6 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.