Hình của Cao Hữu Bền

Cao Hữu Bền

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Cao Trường Sơn

Địa chỉ công ty: 756-758 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh